Priser og økonomi

Skolepenge​

​2018/2019

Uændret pris i forhold til år 2017/2018

1. barn​
1534 kr.

2. barn​
1086 kr.

3. barn​
703 kr.

Legestue​

​2018/2019

Uændret pris i forhold til år 2017/2018

1. barn​
1190 kr.

2. barn​
623 kr.

4 kl. SFO​

​2018/2019

Uændret pris i forhold til år 2017/2018​

1. barn​
1190 kr.

2. barn​
623 kr.

Klub

​2018/2019

Uændret pris i forhold til år 2017/2018

1. barn​
710 kr.

Børnehave

​2018/2019

Uændret pris i forhold til år 2017/2018

1935 kr. i 11 måneder

Solspiren

​2018/2019

Uændret pris i forhold til år 2017/2018

3911 kr. i 11 måneder.

Ved start betales et engangsbeløb på 800 kr.

Alle priser er betaling pr. måned i 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri)

Betaling af skolepenge beds tilmeldt til betalingsservice, for at undgå at blive pålagt et administrationsgebyr på kr. 150,-

Friplads-/ befordringsansøgning

Bemærk, at der kan søges om fripladstilskud til både skolepenge og legestuebetaling på én og samme blanket og at der er plads til 3 børn pr. skema. Der søges for ét skoleår af gangen.

Fripladstilskuddets størrelse beregnes på grundlag af forældrenes indkomst for indkomståret 2017, se fordelingsnøglen.

Udfyld venligst skemaet omhyggeligt. Det er vigtigt at udfylde alle rubrikker, også vedrørende tilskud fra bopælskommunen. Følg anvisningen på skemaet nøje. Ansøgninger, som er mangelfuldt udfyldt, vil blive returneret.

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 24. august 2018. Efter denne dato kan der ikke længere ansøges for skoleåret 2017/2018.

Der kan ansøges for elever i børnehaveklassen til og med 10. klasse.

Vær opmærksom på at størrelsen på fripladstilskuddet først modtages fra Fordelingssekretariatet ultimo december 2018, og kan derfor først fratrækkes i skolepengeopkrævningen fra februar til juni måned 2019.

Fripladstilskuddenes størrelse vil fremgå af opkrævningen eller BS-oplysningerne.

Afslag meddeles direkte via mail.

Befordringstilskud kun kan tildeles fra den dato, skolen har modtaget det underskrevne ansøgningsskema og kopi af rejsekort med navn på eller stamkort (indstik med billede i månedskortet samt værdiindlæg for august / september måned). senest 24. august 2018. Befordringsgodtgørelsen afregnes for skoleåret 2018/2019 i henhold til elevens godkendte kilometerafstand. Befordringsgodtgørelse for hele skoleåret vil blive udbetalt via skolepengene i februar og maj måned 2019.

Siden 2010 har tilskuddet til befordringsgodtgørelse, som er et statstilskud, været under udfasning. Beløbet vil derfor falde løbende og på sigt helt bortfalde.

Fordelingsnøgle skolepenge​ 

Fordelingsnøgle SFO

Ansøgning skolepenge/SFO

Ansøgning skolepenge

Ansøgning SFO

Befordringsansøgning

Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsesgebyr er i 2018/2019 kr. 1.500 for nye elever i børnehaveklasse til og med 2. kl og kr. 1.000 for nye elever i de følgende klasser.

Restancepolitik​

​Restancer må ikke opstå. Opstår der problemer med betaling, skal man straks kontakte skolens administration med henblik på en betalingsaftale.

Ved manglende betaling pr. den 10. i måneden, hvor indbetaling skal finde sted den 1. i måneden, fremsendes rykker til betaling inden for 8 dage. Derefter fremsendes, pr. den 20. i måneden, 2. rykker med gebyr på. kr. 100,00 og betalingsfrist på 8 dage.

Såfremt betaling stadig ikke er fremkommet til skolen efter 2. rykker vil skolen tage kontakt til den ansvarlige restancehaver, for at sørge for at betaling sker.

I tilfældet hvor restancen er 3 måneders betaling - og der ikke er truffet aftale med skolen om en evt. afdragsordning - vil betalingen blive inddrevet gennem skolens advokat.

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk


​Kontorets åbningstider:

Mandag – torsdag

Kl. 07.45 – 09.00

Kl. 14.00 – 15.00​

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Kontakt os

Lærerværelset: 3965 1062

Legestue-café: 3965 5035
Børnehaven Regnbuen: 3965 6977

Børnehaveklassen: 3965 3854
​Vuggestuen Solspiren: 5325 2820

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »