Priser og økonomi

Skolepenge​

​2022/2023

1. barn​
1807 kr.

2. barn​
1.278kr.

3. barn​
827 kr.

Legestue​

​2022/2023

1. barn​
1.314 kr.

2. barn​
668 kr.

4 kl. SFO​

2022/2023

1. barn​
1.314 kr.

2. barn​
668 kr.

Klub

Lukket​


Børnehave

2022/2023

2.502 kr. i 11 måneder

Solspiren

2022/2023

4.190 kr. i 11 måneder.

Ved start betales et engangsbeløb på 800 kr.

Alle priser er betaling pr. måned i 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri)

Betaling af skolepenge bedes tilmeldt til betalingsservice, for at undgå at blive pålagt et administrationsgebyr på kr. 150,-

Friplads-/ befordringsansøgning (for grundskolen 0. kl - 10 kl.)

Bemærk, at der kan søges om fripladstilskud til både skolepenge og legestuebetaling på én og samme blanket og at der er plads til 3 børn pr. skema. Der søges for ét skoleår af gangen.

Fripladstilskuddets størrelse beregnes på grundlag af forældrenes indkomst for indkomståret 2021, se fordelingsnøglen.

Udfyld venligst skemaet omhyggeligt. Det er vigtigt at udfylde alle rubrikker, også vedrørende tilskud fra bopælskommunen. Følg anvisningen på skemaet nøje. Ansøgninger, som er mangelfuldt udfyldt, vil blive returneret.

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 26. august 2022. Efter denne dato kan der ikke længere ansøges for skoleåret 2022/2023.

Der kan ansøges for elever i børnehaveklassen til og med 10. klasse. Vær opmærksom på at størrelsen på fripladstilskuddet først modtages fra Fordelingssekretariatet ultimo december 2022, og kan derfor først fratrækkes i skolepengeopkrævningen fra januar til juni måned 2023. Fripladstilskuddenes størrelse vil fremgå af opkrævningen eller BS-oplysningerne. Afslag meddeles direkte via mail.

Befordringstilskud kan kun tildeles fra den dato, skolen har modtaget det underskrevne ansøgningsskema og kopi af rejsekort med navn på eller stamkort (indstik med billede i månedskortet samt værdiindlæg for august / september måned). senest 26. august 2022. Befordringsgodtgørelsen afregnes for skoleåret 2022/2023 i henhold til elevens godkendte kilometerafstand. Befordringsgodtgørelse for hele skoleåret vil blive udbetalt via skolepengene i februar, marts og april måned 2023. Siden 2010 har tilskuddet til befordringsgodtgørelse, som er et statstilskud, været under udfasning. Beløbet vil derfor falde løbende og på sigt helt bortfalde.

Fordelingsnøgle skolepenge​ 

Ansøgning skolepenge/SFO

Ansøgning skolepenge

Befordringsansøgning

Fripladstilskud til elever under 18 år på HF

​Bemærk, at der kan søges om fripladstilskud til elever der ikke er fyldt 18 år, ved årets start, og som går i Vidar Skolens HF. Nedenfor findes link til ansøgningsskema, dette afleveres på skolens kontor sammen med dokumentation for indkomst for bopæls forældrenes i indkomståret i2021. Fripladstilskuddets størrelse beregnes på grundlag af bopæls forældrenes indkomst for indkomståret 2021, se fordelingsnøglen.

Ansøgningen for året 2023 skal være skolen i hænde senest den 1. januar2023. Efter denne dato kan der ikke længere ansøges for året 2023. Tilskuddet vil blive modregnet i skolepengeopkrævningen, størrelsen vil fremgå af opkrævningen eller BS-oplysningerne. Afslag meddeles direkte via mail. 

​Fordelingsnøgle skolepenge​

Ansøgning skolepenge

Fripladstilskud til elever over 18 år på HF

Det er også muligt for elever over 18 år at få fripladstilskud, Her skal elever og forældre ikke søge, vi får tildelt et beløb, som der kan ansøges om på skolen som så fordeles efter behov, meddel gerne dette til ledelse eller kontoret.

Restancepolitik​

​Restancer må ikke opstå. Opstår der problemer med betaling, skal man straks kontakte skolens administration med henblik på en betalingsaftale.

Ved manglende betaling pr. den 10. i måneden, hvor indbetaling skal finde sted den 1. i måneden, fremsendes rykker til betaling inden for 8 dage. Derefter fremsendes, pr. den 20. i måneden, 2. rykker med gebyr på. kr. 100,00 og betalingsfrist på 8 dage.

Såfremt betaling stadig ikke er fremkommet til skolen efter 2. rykker vil skolen tage kontakt til den ansvarlige restancehaver, for at sørge for at betaling sker.

I tilfældet hvor restancen er 3 måneders betaling - og der ikke er truffet aftale med skolen om en evt. afdragsordning - vil betalingen blive inddrevet gennem skolens advokat.

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21


​Kontorets åbningstider:

Mandag – tirsdag og torsdag-fredag

Kl. 07.45 – 09.00

Kl. 14.00 – 15.00​

onsdag LUKKET

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 07.45 – 12.00

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »