Priser og økonomi

Skolepenge​

​2023/2024

1. barn​

2.166 kr.

2. barn​

1.591 kr.

3. barn​

1.099 kr.

Legestue​

​2023/2024

1. barn​

1.573 kr.

2. barn​

870 kr.

4 kl. SFO​

2023/2024

1. barn​
1.573 kr.

2. barn​

870 kr.

Klub

Lukket​


Børnehave

2023/2024

3.052kr. i 11 måneder

Solspiren

2023/2024

4.699kr. i 11 måneder.

Ved start betales et engangsbeløb på 800 kr.

Alle priser er betaling pr. måned i 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri)

Indmeldelsesgebyr er 1500 kr. for nye elever i børnehaveklassen til og med 2. klasse og 1000 kr. for nye elever i følgende klasser.

Gebyret betales en gang og tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Betaling af skolepenge bedes tilmeldt til betalingsservice, for at undgå at blive pålagt et administrationsgebyr på 150 kr.

Friplads-/ befordringsansøgning (for grundskolen 0. kl - 10 kl.)

Bemærk, at der kan søges om fripladstilskud til både skolepenge og legestuebetaling på én og samme blanket og at der er plads til 3 børn pr. skema. Der søges for ét skoleår af gangen.

Fripladstilskuddets størrelse beregnes på grundlag af forældrenes indkomst for indkomståret 2023, se fordelingsnøglen.

Udfyld venligst skemaet omhyggeligt. Det er vigtigt at udfylde alle rubrikker, også vedrørende tilskud fra bopælskommunen. Følg anvisningen på skemaet nøje. Ansøgninger, som er mangelfuldt udfyldt, vil blive returneret.

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 26. august 2024. Efter denne dato kan der ikke længere ansøges for skoleåret 2024/2025.

Der kan ansøges for elever i børnehaveklassen til og med 10. klasse. Vær opmærksom på at størrelsen på fripladstilskuddet først modtages fra Fordelingssekretariatet ultimo december 2024, og kan derfor først fratrækkes i skolepengeopkrævningen fra januar til juni måned 2025. Fripladstilskuddenes størrelse vil fremgå af opkrævningen eller BS-oplysningerne. Afslag meddeles direkte via mail.

Befordringstilskud kan kun tildeles fra den dato, skolen har modtaget det underskrevne ansøgningsskema og kopi af rejsekort med navn på eller stamkort (indstik med billede i månedskortet samt værdiindlæg for august / september måned). senest 26. august 2024. Befordringsgodtgørelsen afregnes for skoleåret 2024/2025 i henhold til elevens godkendte kilometerafstand. Befordringsgodtgørelse for hele skoleåret vil blive udbetalt via skolepengene i februar, marts og april måned 2025. Siden 2010 har tilskuddet til befordringsgodtgørelse, som er et statstilskud, været under udfasning. Beløbet vil derfor falde løbende og på sigt helt bortfalde.

Fordelingsnøgle skolepenge​ 

Ansøgning skolepenge/SFO

Ansøgning skolepenge

Ansøgning SFO

Befordringsansøgning

Fripladstilskud til elever under 18 år på HF

​Bemærk, at der kan søges om fripladstilskud til elever der ikke er fyldt 18 år, ved årets start, og som går i Vidar Skolens HF. Nedenfor findes link til ansøgningsskema, dette afleveres på skolens kontor sammen med dokumentation for indkomst for bopæls forældrenes i indkomståret i 2022. Fripladstilskuddets størrelse beregnes på grundlag af bopæls forældrenes indkomst for indkomståret 2022.

Ansøgningen for året 2024 skal være skolen i hænde senest den 1. januar 2024. Efter denne dato kan der ikke længere ansøges for året 2024. Tilskuddet vil blive modregnet i skolepengeopkrævningen, størrelsen vil fremgå af opkrævningen eller BS-oplysningerne. Afslag meddeles direkte via mail. 

Ansøg her

Fripladstilskud til elever over 18 år på HF

Det er også muligt for elever over 18 år at få fripladstilskud, Her skal elever og forældre ikke søge, vi får tildelt et beløb, som der kan ansøges om på skolen som så fordeles efter behov, meddel gerne dette til ledelse eller kontoret.

Procedure for manglende betaling af skolepenge

​Hvorledes inddrages manglende skolepengebetaling på Vidar Skolen?

Hvis der ikke er betalt skolepenge i en måned følges nedenstående procedure:

1 - ”Første Rykkerbrev” sendes pr. mail til forældrene – betalingsfrist 14 dage fra dagsdato

2 - Hvis restancen ikke er betalt indenfor 14 dage ringer administrator forældrene op. Derefter afsendes ”Andet Rykkerbrev” (der pålægges 100kr i administration).

3 - Betales restancen ikke indenfor tidsfristen, indkalder ledelsen til møde omkring eventuel udmeldelse af barnet.

4 - Hvis det på forældre/ledelsesmødet ikke tydeligt fremgår, at der vil blive betalt skolepenge, følges skolens procedure for udmeldelse af barnet, og restancen inddrages via myndighederne.

Denne procedure er udarbejdet i 1. version april 2023.

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »