​Grundskolen

Grundskolen begynder med 1. klasse og slutter med 8. klasse. Undervisningens indhold og form er inspireret af Rudolf Steiners tanker om barnets udvikling.​

Enhver der gerne vil vide noget om Vidar Skolens grundskole, bør kigge indenfor i vores skolegård. 

Her er altid en høj grad af aktivitet med lege og boldspil, mange børn i alderen 7 til 14 år, og her er altid en god stemning.

Når det ringer til time, forsvinder eleverne ind i deres klasseværelser hvor de møder udfordringer der passer til deres alder og tager sigte på at give dem et godt fundament at bygge på resten af livet.

For selv om verden er af lave - og det er den altid - så skal børnene vokse op med en oplevelse af at verden er god, sand og skøn; det nærer dem og gør dem i stand til senere at møde en anden virkelighed.​​

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »