PÆDAGOGIK

Det er en stor begivenhed når skolen hvert år modtager en ny 1. klasse efter sommerferien. Selv om eleverne har gået i børnehaveklassen og lært mange ting, så er det en tradition at den rigtige skolegang begynder på den første dag i første klasse.

1. - 3. klasse

​Der er travlt i 1. - 3. klasse, med at lære alle de nye skolefag; men fortællinger og eventyr spiller stadig en stor rolle i især det første skoleår. 

Historierne bearbejdes nu med genfortællinger, ligesom centrale figurer, temaer og situationer males og tegnes. Engelsk og tysk begynder i 1. klasse, og bogstaverne indlæres i løbet af det første skoleår og forbereder læsningen. 

En del børn kan allerede læse, når de kommer i skole, men der gøres meget ud af at eleverne kan forbinde sig med bogstaverne og det skrevne ord - de ledes fra billede til bogstav. 

Det ligger i det hele taget som et princip bag al undervisning i de første skoleår: Eleven er centrum i verden - her begynder det, og derefter går eleven ud i verden, først i den konkrete - siden i den abstrakte. 

Det er denne tanke der ligger bag udtrykket "du skal gribe, før du kan begribe"

Der er megen aktivitet i skoledagen gennem de første skoleår, særligt i fx regning. Tabellerne hoppes og trampes - regnearterne øves med kastanjer og pinde. I 3. klasse prøver eleverne kræfter med det praktiske liv i form af håndværk i smedjen fx. Eleverne karter uld, spinder og væver, og i klasseværelset findes en rigtig brændeovn hvor eleverne kan bage deres brød. 

I foråret har klassen et byggeprojekt - det kan være en udendørs pizza-ovn, det kan være en bivuak i skolens have, som den der blev bygget i foråret 2017. Det praktiske liv i 3. klasse er også en god anledning til at lære mere regning, købmandsregning fx. Helt fra 1. klasse har eleverne musik. 

Det begynder med en fløjte som eleverne spiller på hver dag - det stiller udfordring til beherskelsen af åndedrættet - en god ting at lære.

Helt fra 1. klasse har eleverne musik. Sang og bevægelse i form af sanglege, samt fløjtespil øves hver dag - det stiller udfordring til beherskelsen af åndedrættet. I 3. klasse ved skoleårets start, får hvert barn tildelt et strygeinstrument. Violin, bratsch og cello danner nu et klasseorkester.


4. og 5. klasse

4. klasse er året hvor vikingetiden er fortællingernes tema - et billede på, at eleverne er blevet klar til at erobre en større del af verden.

Fokus er nu rettet mod livet i naturen: planter og dyr. De har nye fag som biologi og geografi - i 4. klasse er det Danmarks og Nordens geografi.

I 4. klasse fortsætter musiklivet med strygeorkesteret, klassens orkester. Sideløbende med orkester øves flerstemmig korsang. I slutningen af 4. klasse er der individuelle samtaler med eleverne, hvorefter nogle i 5. klasse vil begynde på et blæseinstrument.

I regning er emnet brøker og decimaler, beregning af areal, rumfang og vægtfylde. I geometri tegnes på fri hånd, og i dansk øves læsning, stavning, skriftlighed og grammatik.

I 5. klasse fortsættes udviklingen i dansk, regning og sprogfag, mens fortællestoffet nu har fokus på menneskets historie fra det gamle Indien, den persiske og ægyptiske kultur og med særlig fokus på den græske kultur - Europas kulturelle vugge.

I musik er 5. klasse året, hvor eleverne i dialog med musiklærerne vælger det instrument som de fremover skal spille på i klassens symfoniorkester og sidenhen i 7. og 8. klasses orkester. Således kvalificerer de sig til at spille med i skolens store symfoniorkester, der rejser på turné i ind- og udland hvert forår.

6. - 8. klasse

Der sker et spring i 6. klasse hvor eleverne i løbet af året bliver i stand til intellektuelt til at gribe verden an på en helt ny måde.

Det spejles i skolen ved at mange nye fag kommer til: fysik, kemi, astronomi, mineralogi og etnografi - og de fag der allerede har været i klassen de tidligere år, kan gribes an på en ny måde.

Eleverne har så at sige fået et nyt redskab at arbejde med: tanken, og der kan nu lægges et grundlag for elevernes intellektuelle udvikling. Fra nu af arbejdes der i mellemskolen med at bibringe eleverne de færdigheder, som er nødvendige for at få et optimalt udbytte af overskolen og derefter fremadrettet i det uddannelsesforløb som eleverne vælger.

Sideløbende arbejdes der i mellemskolen videre med den personlige

dannelse hvis grundlag blev lagt i de første skoleår og tilbage i førskoleforløbet.

I musikundervisningen deltager eleverne fra 7. klasse i skolens mellemskoleorkester og forbereder sig til at deltage i skolens store symfoniorkester. Korsang fortsætter på alle klassetrin.

I historie fokuseres i 6. klasse på romertiden, i de næste to skoleår på renæssance og opdagelsesrejser, industriel revolution og 1900 tallets krige.

I fysik er emnerne optik, akustik, elektronik og mekanik. Biologi har fokus på emner som ernæring, anatomi og fysiologi. Læs gerne videre om de øvrige fag i fagplanerne.

I grundskolens sidste tre år arbejdes frem mod en større og større selvstændighed hos eleverne.

De har en tre-måneders opgave i 8. klasse, og de rejser til Lapland på en 7-dages vandretur med rygsæk og telt i begyndelsen af året - en tur, der har været forberedt gennem rejser fra 6. klasse.​​

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »