Elevråd

Vidar skolen har to elevråd, ét med elever fra grundskolen, og ét med elever fra ungdomsuddannelsen. I begge råd sidder der to repræsentanter fra hver klasse fra 5. klasse – 2.HF, og der holdes elevrådsmøder én gang hver måned. 

Hvert år ved skolestart afholdes valg i hver klasse, og repræsentanterne vælges for to år ad gangen og medlemmerne skiftes ud således, kontinuiteten sikres.

Elevrådene har indflydelse på trivsel, praktiske forhold og på dele af skolens udvikling. En lærer er tilknyttet elevrådsarbejdet, og rektor følger og deltager i samarbejdet. Der skrives referat fra møderne.

Spørgsmål, nye initiativer og anmodninger fra de to råd behandles enten af rektor, på lærerkonferencer eller i et af skolens udvalg. Ungdomsuddannelsens elevråd samarbejder også med de andre Steinerskoler.

Elevrådenes arbejde sigter på at styrke det sociale fællesskab, skabe det bedst mulige undervisningsmiljø, og sikre at eleverne gennem arbejdet opnår viden om og erfaring med demokratiske arbejdsgange.​

Elevråd grundskole​

​Elevråd gymnasieskole

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »