Elevråd

Vidar skolen har to elevråd, ét med elever fra grundskolen, og ét med elever fra ungdomsuddannelsen. I begge råd sidder der to repræsentanter fra hver klasse fra 5. klasse – 12. klasse, og der holdes elevrådsmøder én gang hver måned.

Hvert år ved skolestart afholdes valg i hver klasse, og repræsentanterne vælges for to år ad gangen og medlemmerne skiftes ud således, kontinuiteten sikres.

Elevrådene har indflydelse på trivsel, praktiske forhold og på dele af skolens udvikling. En lærer er tilknyttet elevrådsarbejdet, og rektor følger og deltager i samarbejdet. Der skrives referat fra møderne.

Spørgsmål, nye initiativer og anmodninger fra de to råd behandles enten af rektor, på lærerkonferencer eller i et af skolens udvalg. Ungdomsuddannelsens elevråd samarbejder også med de andre Steinerskoler.

Elevrådenes arbejde sigter på at styrke det sociale fællesskab, skabe det bedst mulige undervisningsmiljø, og sikre at eleverne gennem arbejdet opnår viden om og erfaring med demokratiske arbejdsgange.​

Elevråd grundskole​

​Elevråd gymnasieskole

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21


​Kontorets åbningstider:

Mandag – tirsdag og torsdag-fredag

Kl. 07.45 – 09.00

Kl. 14.00 – 15.00​

onsdag LUKKET

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 07.45 – 12.00

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue: 2917 4770

Børnehaven Regnbuen: 3965 6977

Børnehaveklassen: 3965 3854
​Vuggestuen Solspiren: 5325 2820

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »