ELEVtrivsel

Elevtrivsel

På Vidar Skolen er alle elevers trivsel i højsædet. Vi arbejder systematisk med flere indsatser og bestræber os på at hjælpe alle elever med at have det godt på Vidar Skolen.

Mange elever vil på et tidspunkt i løbet af skolegangen opleve, at noget er svært, og at der derfor er brug støtte. Det kan være pga. noget uden for skolen f.eks.: skilsmisse, dødsfald eller sygdom, eller det kan være pga. faglige udfordringer, diagnoser, konflikter med andre elever, mobning eller andet på skolen.

Vores mål er at skabe inkluderende fællesskaber, og at så mange som muligt trives på Vidar Skolen. Og at vi hjælper, hvis det ikke er tilfældet. 

Trivselsgruppe

Vores trivselsgruppe arbejder systematisk både med elevernes fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Skolens trivselsgruppe består af studievejleder, udvalgte lærere fra grundskole, mellemskole og overskole og af ledelsen. 

I samarbejde med klasselærere og klasseledere arbejder gruppen med individuelle og kollektive trivselsindsatser på tværs af grundskole, mellemskole og overskole.

Elevrådene inddrages derudover i arbejdet.

Trivselsgruppen arbejder både forebyggende og i forbindelse med akut opståede sager.

Undervisningsmiljøvurdering og elevtrivselsundersøgelse

​Ved behov udarbejdes trivselsmålinger for enkelte eller flere klasser.

Som minimum udarbejdes hvert 3. år i samarbejde med elevrådene en undervisningsmiljøvurdering, der kortlægger elevernes fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på hele skolen. På baggrund heraf udarbejdes en handleplan. Handleplanen findes på skolens hjemmeside.

Derudover udarbejder Vidar Skolen Børne- og Undervisningsministeiets nationale trivselsmåling for gymnasiale uddannelser. På baggrund heraf udarbejdes i samarbejde med elevrådet for overskolen en handleplan. Handleplanen findes på skolens hjemmeside.​

Trivselsgruppens indsatser


  • Trivselsgruppen står til rådighed, hvis en elev har brug for at tale med en anden voksen end klasselæreren.
  • ​Trivselsgruppen kan henvise til, at en PPR-sag åbnes.
  • Trivselsgruppen tilrettelægger forebyggende interventioner i klasserne i samarbejde med klasselærer/klasseleder efter behov.
  • Skolens lærere sparer med trivselsgruppen efter behov.
  • Trivselsgruppen handler med det samme ved akut opståede sager om mobning, afdækker situationen og udarbejder i samarbejde med klasselærer en handleplan.
  • Trivselsgruppen tilbyder støtte ifm. med sorg.
  • Trivselsgruppen tilbyder programmet, ”Godt igennem uddannelse”: et særligt trivselsforløb for elever i 10., 11. og 12. klasse / fra 15 år til 25 år.
  • Studievejledning: mulighed for samtale med skolens studievejleder for elever fra 8. - 12. klasse.
  • Trivselsgruppen tilbyder helseeurytmi
  • Trivselsgruppen tilrettelægger oplæg med SSP​

SSP – skole, sociale myndigheder og politi

​Vidar Skolen samarbejder med Gentofte Kommunes SSP for rådgivning og vejledning ift. forebyggelse af kriminalitet. Hvis du ønsker kontakt til SSP, kan du kontakte dit barns lærer eller skolens SSP-koordinator Kirsten Poulsdatter Larsen: kp.larsen@vidarskolen.dk

Du kan også kontakte SSP direkte:

SSP-konsulent Melanie Krommes: telefon 92 43 41 42, mail meln@gentofte.dk

Leder af SSP Pernille Ødegaard: telefon 40 53 30 06, mail pede@gentofte.dk

Se også Gentofte Kommunes tilbud:

Rådgivning og støtte - Gentofte Kommune

Kontakt trivselsgruppen: trivsel@vidarskolen.dk

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »