historie

Vidar Skolens historie

Tilbage i 1950 tog nogle entusiastiske forældre i København initiativ til det, der siden blev til Vidar Skolen. 

Disse forældre ønskede at oprette en skole for deres børn med udgangspunkt i Rudolf Steiners tanker om pædagogik og læring - en 12-årig enhedsskole uden eksamen og karakterer, hvor boglige fag, håndværk og kunst vægter lige - en skole, der kunne skabe frie og handlekraftige mennesker med mod til at engagere sig i omverdenen og udfolde deres evner optimalt.

Med den vision for øje startede Vidar Skolen i 1950. 

Det hele begyndte med en 1. klasse i en villa på Dunfeldts Alle i Hellerup, som hurtigt voksede sig så stor, at der var brug for mere plads. I 1961 flyttede skolen til Brogårdsvej 61 i Gentofte, hvor den ligger endnu i dag tæt ved Brobæk Mose og Gentofte Sø.

I 1976 delte skolen sig i to - en del etablerede sig som en ny skole ved Herlev, og Vidar Skolen reetablerede sig selv og blev på stedet.

Skolens håndværksbygning, gymnastik- og eurytmisal blev opført i 1982. Træhusene til 1.-4. klasse blev opført i 1980.

Siden 1983 har skolen haft en 12. klasse. Eleverne forlader skolen med et vidnesbyrd, der indeholder en beskrivelse af kompetencer, indsats og pensumbeskrivelser. Gennem alle årene har eleverne klaret sig godt i deres videregående uddannelser, og det har givet skolen et godt ry blandt disse uddannelsesinstitutioner.

Fra 2018 har Vidar Skolens ungdomsuddannelse inkluderet en hf, således at 11. klasse indeholder en 1. hf, og 12. klasse en 2. hf.​

Rudolf Steiner (1861-1925)

Rudolf Steiner dannede den første Steinerskole, den såkaldte Waldorfskole i 1919 i Stuttgart. 

På det tidspunkt var Rudolf Steiner kendt som initiativtager til en række impulser indenfor flere områder, fx videnskabelige: han bearbejdede og deltog i udgivelsen af Goethes naturvidenskabelige skrifter, land- og jordbrug: han dannede grundlaget for de biodynamiske landbrug, og han havde udgivet adskillige bøger, bl.a. Frihedens Filosofi. Rudolf Steiner interesserede sig for åndsvidenskabelige emner, og han havde en særlig tilgang til esoterisk viden, som han forsøgte at gøre tilgængelig for andre også.

På den måde dannede han en skole og en stor bevægelse som fulgte ham, men han blev også en kontroversiel person, som på den ene side fik stor betydning for kunstnere som fx maleren Kandinsky, mens andre tog stærkt afstand fra ham.

Rudolf Steiner oprettede højskolen Goetheanum i Schweiz, der blev centrum for den antroposofiske bevægelse, og gennem en omfattende foredragsvirksomhed (ca 6000 foredrag) har han inspireret inden for mange områder - ud over de nævnte også lægevidenskab, medicinfremstilling.

Ved den første verdenskrigs afslutning stillede Steiner sig aktivt ind i det sociale liv med impulser til en tregrening af samfundet i et frit selvforvaltende åndsliv, et demokratisk retsstatssystem og et selvstyrende associativt næringsliv. 

Steinerskolerne hviler, i det omfang det er muligt i forhold til samfundets love, på et frit selvforvaltende åndsliv.​

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »