Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljø

​En undervisningsmiljøvurdering (UMV) er et værktøj, skoler og uddannelsesinstitutioner skal bruge til at vurdere, analysere og udvikle elevernes/de studerendes undervisningsmiljø.

En UMV består af fire faser, der begynder med kortlægning af elevernes/de studerendes undervisningsmiljø og ender med planlægning af en konkret handlingsplan.

Alle skoler og uddannelsesinstitutioner skal udarbejde en UMV mindst hvert år.

Undervisningsmiljøvurderings-rapport

​​Skriftlighed:

Kortlægningen af skolens fysiske, æstetiske og psykiske arbejdsmiljø administreres af skolens undervisningsmiljøudvalg, som pt. består af lærer Sørren Devach. Arbejdet registreres i UMV-tiltagsrapporten, som jævnligt ajourføres. I henhold til bestemmelse om offentliggørelse vil undervisningsmiljøvurderingen have sin faste plads på skolens hjemmeside fra januar 2005.

Det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø:

Fire fastlagte vedligeholdelsesdage, forældrerengøring og højtidsfester med praktisk vedligeholdelsesarbejde for forældre, elever og lærere, samt daglig fælles renholdning af undervisningslokaler har bl.a. til hensigt at fremme forståelsen og ansvarsfølelsen for skolens undervisningsmiljø.
Vedligeholdelsesudvalg og inventarudvalg varetager reparationer, forbedringer og fornyelser efter skolens behov. I det forløbne år er UMV-udvalget blevet en del af denne proces ved at registrere diverse behov og ved at deltage i udarbejdelse og opfølgning af handlingsplaner.

Det psykiske undervisningsmiljø:

Eleverne har i løbet af året behandlet emnet mobning. Dette ledte i foråret til en temadag, hvor alle klasser fremlagde forslag til initiativer på området. Her opstod bl.a. ideen om, at alle i en særlig 'guldbog' skulle skrive under på, at de ønsker en mobbefri skole.

Elev-engagement:

Både overskolen og mellemskolen har et elevråd og derfra er elevrepræsentanterne til UMV-udvalget udnævnt. Disse bliver i henhold til gældende regler delagtiggjort i UMV-arbejdet fra nu af. Elevrådene beskæftiger sig for øjeblikket med indretnings- og trivselsspørgsmål og har bl.a. fremsat forslag til ændring af tiltaleformen i overskolen.
Retningslinjer for elevrådene er ikke formuleret endnu, men det gøres snarest. Et elevbaseret arbejde med vurdering af undervisningsmiljøet på hele skolen lanceres af UMV-udvalget i løbet af foråret.

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21


​Kontorets åbningstider:

Mandag – tirsdag og torsdag-fredag

Kl. 07.45 – 09.00

Kl. 14.00 – 15.00​

onsdag LUKKET

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 07.45 – 12.00

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »