FORÆLDRE REPRÆSENTANTER

Forældrerepræsentanterne har den meget vigtige opgave at være med til at skabe sammenhæng og en god kommunikation mellem forældrene og klassen.

De er bl.a. med til at skabe en social ramme for forældresamarbejdet og deltager i planlægning og uddelegering af opgaver i forbindelse med sociale arrangementer.

Desuden er repræsentanterne ansvarlige for planlægningen af forældrerengøringen på skolen.

Der vælges mindst 2 forældrerepræsentanter per klasse for ét år ad gangen. En ansat på skolen kan ikke vælges. Der afholdes mellem 2 og 6 forældremøder i løbet af et skoleår.

Forældrerepræsentanterne hverken må eller skal gå ind som mægler i konflikter med enkelte børn. Disse sager skal enten henvises til klasselæreren eller skolens klagemulighed, hvis det

drejer sig om klager.

Klasselæreren planlægger forældremøderne herunder indkalder til forældremøder og laver en dagsorden. Denne kan sendes til forældrerepræsentanterne før mødet, således at de har mulighed for at komme med bidrag til dagsordenen. En af forældrene på forældremødet tager referat af mødet.

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »