PÆDAGOGIK Vuggestuen Solspiren

Solspiren er et antroposofisk pædagogisk tilbud for det lille barn mellem 1-3 år, hvor udgangspunktet tages ud fra Rudolf Steiners menneskesyn. Solspiren lægger vægt på at være et pædagogisk tilbud, hvor vi i fællesskab vil skabe mulighed for at bevare barndommen på barnets egne præmisser.

Vores grundholdning er, at børn skal mødes der, hvor de er i sin fysiske, sjælslige og åndelige udvikling. Vi skaber en atmosfære fyldt med kærlighed, rummelighed og begejstring Det er vigtigt for os, at børnene er omgivet af varme, både fysisk og sjæleligt og at de rum, de opholder sig i, byder på æstetiske og rolige sanseindtryk.

Vores hus er indrettet så hjemligt som muligt med dertilhørende muligheder for at deltage i daglige huslige gøremål. Udendørs har vi en stor dejlig og vel beplantet have med gode muligheder for at udvikle fin- og grov motoriken.

Det lille barn efterligner, sanser og udvikles ved genkendelige rytmer. Derfor vil Solspirens daglige rytme være den samme hver af ugens dage. Herved lærer barnet den voksnes soliditet at kende som en gennemgående og konstant kraftkilde, som det fuldt ud kan stole på og samtidig vil have lyst til at efterligne, ud fra dets naturlige trang til efterligning. 

Det vil gennem de daglige gentagelser lære sig selv bedre at kende ved, at møde de samme udfordringer, knyttet til den enkelte dag. Disse udfordringer vil hele tiden blive optimeret i forhold til barnets udvikling. Barnet skal styrkes til at være selvhjulpent, hvilket er den korteste vej til personlig udvikling, og her er dagens utallige gøremål og “pligter” en uvurderlig del af arbejde.

Vores samarbejde med forældrene bygger på ligeværdig, åben og ærlig dialog. 

Et vigtigt princip for Rudolf Steiner pædagogik er, at barnet i den første syvårs periode af livet, betragter verden som God. Det vil sige, at alt det et barn oplever, vil for barnet uanset kvaliteten, den ydre hensigt, eller andet virker ind som rigtigt. Derfor er det, vi som Rudolf Steiner institution byder barnet gennemarbejdet med ansvarlighed, kærlighed og moral.

Vi praktiserer vores vision i Solspiren, ved at lade barnet selv, ved egen oplevelse, egen evne og med sin frihed som menneske bevaret, lære og udvikles at blive det helstøbte menneske, som det havde planlagt. Det kan udtrykkes på smukkeste vis med Rudolf Steiners egne ord og som er et ideal vi arbejder med til stadighed:

”Enhver opdragelse er selvopdragelse, vi er egentlig, som forældre og pædagoger, kun omgivelser for barnet, der ifølge sit inderste væsen opdrager sig selv. Vores opgave er at skabe de gunstigste omgivelser, for at barnet kan opdrage sig selv således, gennem os, som det gennem sin inderste skæbne må opdrage sig selv.”

Det betyder på ingen måde at vi fralægger os ansvaret som opdragere, snarere tværtimod, idet det netop har en lang større betydning og konsekvens, at den voksne optræder med dette ideal for øje.

Når I siger ja til en plads i Solspiren vil I blive indkaldt til en samtale hvor I får mulighed for at fortælle lidt om jeres barn, herunder fødsel og det første år.

Når barnet har gået tre måneder i Solspiren vil pædagogerne indkalde til en opfølgende samtale. Formålet med dette møde er, at understøtte den tillidstråd, som bygges mellem pædagogerne og forældrene og bygge en bro mellem hjem og institution.​​

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »