​Praktisk

Rytme

For at det lille barn skal få overskud til både at hvile i sig selv og til at være sammen med andre lægger vi vægt på, at barnet har en rolig og genkendelig dagsrytme.

 • 8.00 Solspiren åbner, børnene afleveres i haven, fri leg, madlavning, dagens gøremål
 • 9.00 morgensamling med sang og fingerlege
 • 9.15 formiddags mad
 • 9.30 gåtur i mosen, fri leg, ude/inde div. aktiviteter
 • 10.30 oprydning, toilet/bleskift
 • 11.00 frokost
 • 11.30 -12.00 puttes børene i krybber udenfor
 • 13-15 børnene vågner I deres eget tempo og får eftermiddagsmad
 • 14 fri leg inde/ude - afhentning og overlevering fra pædagogerne til forældrene i garderoben
 • 15.30 (fredag kl.15.00) Solspiren lukker, børnene hentes 15.20 (fredag kl 14.50)

​Mad

​Maden i Solspiren er vegetarisk og består af biodynamiske og økologiske produkter, efter antroposofisk anvisning.

Til morgenstund får vi rugbrød med smør og te. Om eftermiddagen spiser vi rugbrød med smør til et glas biodynamisk mælk/grøntsagssaft  og et stykke af årstidens frugt.

 • Mandag: Rugbrød med div. pålæg
 • Tirsdag: Rød grøntsagssuppe med perlebyg
 • Onsdag: Hirsegrød med frugt og smør
 • Torsdag: Rugbrød med postej og ost/bagte gulerødder
 • Fredag: Grøntsagscrumble med yoghurt

Påklædning

For at kunne deltage i dagligdagen i Vuggestuen har børnene brug for:

 • Et par hjemmesko med skridsikre såler.
 • En varm uldsweater, uldbukser/ulddragt, uldsokker, og elefanthue (Uldelefanthue om vinteren, bomulds- eller silkeelefanthue i foråret).
 • Hvis flyverdragten ikke er regntæt: Et sæt regntøj, bukserne så store, at de kan gå ud over flyverdragten.
 • Et par foret gummistøvler og/eller vandtætte støvler.
 • Silkehue, sovedukke i natur materiale, sut (hvis denne bruges).
 • Barnets kurv i gaderoben indeholder kun: en uldtrøje, uldsokker, regntøj og gummistøvler.
 • Kurven i puslerummet indeholder: et sæt skiftetøj fra inderst til yderst. Der skal altid være uld/silke undertøj i kurven.
 • Solspiren har uldvanter, sommerhatte, uldsovedragter.
 • Der skal navn i alt tøj og fodtøj.

​Sygdom

​I Solspiren mener vi, at børns sygdom, sundhed og trivsel er et fælles ansvar mellem institutionen og forældrene. Det kræver gensidig respekt at udøve dette fælles ansvar. 

Dette sikres bedst via en åben og tillidsfuld dialog mellem forældre og personale. Vi vil gerne vide hvordan jeres barn har sovet , om det har spist selv små ændringer har en betydning for os , så vi kan møde jeres barn i forståelse. For selvom vi er hurtige til at afkode jeres barns kropsprog og har mange års erfaring med små børn og børnesygdomme er det jer der kender jeres børn bedst og i takt med at vi lærer jeres børn at kende, jo bedre bliver vi til at vurdere dets almene trivsel.

Det syge barn er således ikke reduceret til et barn med feber eller andre målbare tegn. Det er helhedsindtrykket af barnet, der bedømmes. Dette helhedsindtryk kalder vi barnets almene trivsel, og det er denne tilstand, der i vores hus ligger til grund, når vi vurderer, om barnet har fysisk og psykisk overskud til at følge en hverdag i Solspiren.

Feber er kun én blandt flere årsager, som vurderes, når det afgøres, om et barn er sygt. Specielt hos små børn kan temperaturen svinge meget, idet temperaturreguleringen ikke er fuldt udviklet før 3-4 års alderen. 

Vi vil samtidigt gøre opmærksom på, at feberen er en naturlig del af kroppens immunforsvar, og at det derfor ikke er hensigtsmæssigt at forsøge at slå feberen ned med febernedsættende medicin som f.eks. panodil…. Det forlænger bare processen.

Samtidigt er barnets psykiske velbefindende en faktor, der indgår i vurderingen af den almene trivsel. Et utrygt og ulykkeligt barn er ikke nødvendigvis sygt, men det kan godt have et stort behov for en mor eller far. Hvis et barn er usædvanligt træt, har det slet ikke overskud til at indgå i hverdagen i Solspiren.

Retningslinjer til vurdering af barnets helbredsmæssige tilstand:

 • For at være i Solspiren, skal barnet kunne deltage i den daglige rytme, have fysisk og psykisk velvære og være uden sygdomstegn.
 • Hvis forældrene om morgenen er i tvivl om barnets velbefindende, vil vi opfordre til telefonisk at kontakte personalet og stille spørgsmål, og få personalets vurdering, fremfor at vente til afleveringen i Solspiren. Der kan være smitsomme sygdomme på omgang, som forældrene ikke er opmærksomme på.
 • Forældrene informeres, hvis der i løbet af dagen opstår afvigelser og væsentlige ændringer i barnets normale, almene velbefindende, som gør at barnet eventuelt skal hentes.

Solspiren følger de almindelige lægelige anvisninger om forholdsregler ved sygdom. Hvis dit barn f.eks. har børnesår, skal såret være helet før barnet igen må komme i institutionen.

Forældremøder

​Der afholdes 4 forældremøder om året. Det første ligger i august/september. Ved dette møde hygger vi os med et fælles måltid, hvor hver familie medbringer en ret. De andre møder ligger i november, februar og maj. Vi vil altid fortælle jer om børnenes hverdag og om diverse årstidsfester.

Ind imellem inviteres personer udefra til at fortælle om forskellige pædagogiske emner. Forældrene er altid velkommen til at komme med punkter/spørgsmål, som man ønsker drøftet eller belyst. Disse afleveres til lederen inden mødet.

​Forældrekonsultationer

​En gang om året inviteres forældrene til 30 min. konsultation. Desuden kan forældre naturligvis altid bede om en samtale ved behov.

​Arbejdslørdage

​2 gange om året, efterår og forår, har vi arbejdslørdag fra kl. 9-16, uden børn. 

​Organisation

​Vuggestuen drives af Vidar Skolen, og er normeret til 13 børn i alderen fra 1 år til 3 år .

Vidar Skolens bestyrelse er yderst ansvarlig for Vuggestuen Solspiren. Skolens Rektor er ansvarlig for den daglige drift i samarbejde med Vuggestuens afdelingsleder.

Derudover har vuggestuen sin eget forældrebestyrelse, hvis vigtigste opgave er at støtte pædagogerne i det daglige arbejder, og at være forældrenes stemme.

Både børnehavepersonalet og forældrerådet har tavshedspligt med hensyn til alle de oplysninger, der kommer til deres kendskab. Tavshedspligten fortsætter, selvom ovennævnte ikke længere er beskæftiget med disse poster i vuggestuen.

Alle forældre til børn i vuggestuen er automatisk medlemmer af Solspirens støtteforening. Kontingentet udgør 300 kr. Årligt og betales når barnet begynder i vuggestuen. Pengene bliver brugt til betaling af diverse gaver til vuggestuen og lignende.

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »