fagudbud og Fagpakker​

På Vidar Skolens hf-del får du en udvidet hf bl.a. med to fag på A-niveau. Oversigten over vores hf-udbud og øvrige fag ser således ud:

Dansk og fremmedsprog

Som hf-uddannelse har vi dansk på A-niveau og engelsk på B-niveau. Derudover tilbyder vi tysk på C-niveau. 

Matematik

På hf har man matematik på C-niveau; Vidar Skolen har valgt at udbyde faget på B-niveau.

Naturvidenskabelige fag

Den naturvidenskabelige faggruppe, som på hf består af kemi, biologi og geografi på C-niveau, er udvidet med fysik på C- niveau.

Historie og samfundsfag

Kultur- og samfundsfagspakken, som består af historie på B-niveau, samfundsfag på C-niveau og religion på C-niveau, har vi udvidet, således at vi tilbyder historie på A-niveau og samfundsfag på B-niveau.

Kunstneriske fag

Blandt de mange kunstneriske fag, som vi tilbyder, har vi valgt at lade musik på B-niveau være et hf-fag. Af øvrige kunstneriske fag får du derudover billedkunst og drama, blot holdes disse fag uden for hf-udbuddet.

Især musik og billedkunst vægtes meget højt på Vidar Skolen med over 200 timer til hvert af fagene. De retter sig i deres opbygning og indhold mod Musikkonservatoriet og Kunstakademiet, idet vi har valgt at give plads til en praktisk og kunstnerisk fordybelse i musikudøvelse og i at male/tegne, skulpturere og trykke i værkstederne. Du får på den måde mulighed for at lære dig teknikker og redskaber, så du kan udfolde dig inden for mange felter. Samtidig giver den anderledes arbejdsform variation i en lang skoledag. Se mere under studieplaner.

Eurytmi er et andet kunstnerisk fag: et bevægelsesfag, hvor du arbejder med at udtrykke sproget, stemninger og toneintervaller med kroppen i en form der kan beskrives som dans til musik.

Kunsthåndværk

Også håndværk fylder meget på ungdomsuddannelsens skema. Det foregår i skolens mange værksteder. Har arbejder du fx med sølv-smedning og støbning. I lerværkstedet arbejdes der med relieffer og anden formgivning. Papirfremstilling er et andet håndværk som du kan prøve kræfter med, og i vores bogbindingsværksted får du mulighed for at formgive dine egne bøger. Se mere om håndværk under studieplaner.

Anerkendt gymnasial uddannelse

Samlet set er ungdomsuddannelsen anerkendt som en gymnasial uddannelse der giver ret til at søge ind på alle videregående uddannelser. Dog kan der være specifikke adgangskrav om fx matematik på A-niveau, hvis man søger ind på medicin eller biologi. Dette kan opnås på VUC-centrene på hf-enkeltfag.

Du skal også være opmærksom på, at du søger ind via kvote 2. Det betyder at du skal søge ind på videregående uddannelser senest 15. marts i det år du ønsker at begynde din uddannelse. Eleverne fra Steinerskolerne er gennem mange år kommet ind på også længere videregående uddannelser og skolen har derfor en god erfaring med at søge ind via kvote 2.

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »