​Trivsel

Vidar Skolen er en skole med et trygt elevmiljø. Det er dels på grund af den overskuelige elevmængde men også på grunds af skolens særlige pædagogisk forpligtigelse til at understøtte den enkelte elevs personlige og sociale udvikling. Det skulle gerne komme til udtryk i elevens daglige trivsel.

Her kan du læse mere om trivsel på Vidar Skolen: ​Trivsel

Her kan du læse seneste trivselsundersøgelse: Trivselsundersøgelse 2021-22

SPS PÅ VIDAR SKOLEN

Vi ser det hele menneske.

SPS er forkortelse for Special Pædagogisk Støtte og det er et område, som Vidar Skolen prioriterer højt og har en del erfaring med.

Hvem kan få SPS?
​De mest almindelige funktionsnedsættelser, som giver ret til SPS, er dysleksi(ordblindhed) og psykiske funktionsnedsættelser. Hvilke kriterier der skal opfyldes, for at man er støtteberettiget, kan man finde mere om på spsu.dk.

Vi tilpasser støtten til elevernes behov
​Helt grundlæggende er det vigtigt, at eleven kan få støtte, når det er vigtigt for eleven. Vidar Skolen har derfor rammer, der også kan rumme, når et behov pludseligt opstår. Men vores styrke er, at vi er på forkant, fordi vi koordinerer vores studieaktiviteter, så SPS-enheden på forhånd ved, hvor støttebehov kan opstå i forbindelse med undervisningen.

Vi tænker støtten ind i undervisningen
​Vores erfaring er, at støtten fungerer bedst, når SPS tænkes sammen med undervisningen. Det giver nemlig støttegiver mulighed for at se elevens konkrete udfordringer i skolehverdagen og at hjælpe med det samme, når udfordringen opstår.

På Vidar Skolen oplever eleverne, at det er o.k at tale om den støtte, de får, og hvilke udfordringer de har og det gør det nemmere bare at være sig selv, som den man er.

Hvis du vil vide mere om SPS på Vidar Skolen, er du altid velkommen til at kontakte SPS-koordinator Kirsten Dørge på kirsten@vidarskolen.dk eller på telefonnummer +4520685948.

Elevråd

På Vidar Skolen er Elevrådet godt organiseret og demokratisk forankret i Overskolens 4 klasser med 2 repræsentanter fra hver klasse. Elevrådet har ofte møder med skolens ledelse. Elevrepræsentanten i Bestyrelsen er også udpeget af Elevrådet.

For skoleåret 2022-23 er Nora Hornemann valgt til Forperson.

Elevrådet arbejder for at eleverne har en stemme på Vidar Skolen ved at have indflydelse på beslutninger, som vedrører dem. Det kan være undervisning og skolens trivsel.​

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21


​Kontorets åbningstider:

Mandag, tirsdag og torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Kl. 14.00 – 15.00​

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »