OM UNGDOMSUDDANNELSEN

Vidar Skolens ungdomsuddannelse indeholder et HF-forløb og derudover en bred vifte af fag inden for de tre områder: intellektuelle fag (dansk, historie, samfundsfag, kemi osv.), kunst og (kunst)håndværk. Ved således at udfordre mange sider af dine potentialer stræber skolen mod at understøtte din evne til at engagere dig, udvikle din intellektuelle kapacitet og stimulere din evne til at gennemføre beslutninger og nå de mål, som du sætter dig.

Et andet ønske med skoleforløbet og undervisningen er, at give dig mulighed for at opleve dine egne og kammeraternes styrker og svagheder og derigennem komme til erkendelse af både dine egne og andres kvaliteter og muligheder.

Skolen ønsker samtidig med sine fag og forløb at skabe gode rammer for udvikling af sociale kompetencer, og med de evalueringsmetoder, der anvendes, arbejder skolen med at understøtte dit engagement i egen læring.

Vidar Skolens ungdomsuddannelse begynder med 9. klasse og slutter med 2. HF. De to sidste år indeholder en udvidet HF som giver adgang til videregående uddannelse. Du skal søge ind via kvote to - det fungerer og har gjort det gennem mange år.

Det faglige indhold og progressionen i ungdomsuddannelsen tager

grundlæggende sit udgangspunkt i Rudolf Steiners tanker om menneskets udvikling, således at de temaer, der arbejdes med i fagene, forsøger at spejle de udfordringer og den problematik, der svarer til alderstrinnet. Samtidig lægger vi vægt på, at du opnår de kompetencer, som gør dig i stand til at deltage i de videregående uddannelser, såvel de korte som de lange.

Skoledagen

Skoledagen er opdelt i blokke med to sammenhængende timer om morgenen. Her ligger fag som historie, litteratur, biologi og kemi i perioder på 4 uger. Midt på dagen har du sprogfag, dansk og matematik; sidste på dagen er der håndværk, kunst og musik.

Bevægelse

I en lang skoledag er det vigtigt med variation og bevægelse, også fysisk. 2 gange om ugen eurytmi hvor man "fortæller" en historie eller udtrykker fx et musikstykke med kroppen.

Musik

Musik er et stort fag på Vidar Skolen, og vi har valgt at arbejde med klassisk musik. Gymnasieskolen har et symfoniorkester og et kor som hver især øver én gang om ugen. I efteråret og i foråret tager begge ensembler på en weekend i Nordsjælland, hvor der øves intensivt, men der er også tid til hygge og samvær.

Hvert forår tager gymnasieskolen på turné i Tyskland, Norge, Sverige eller et andet sted i Europa. Ensemblerne holder en række koncerter undervejs, og har også tid til at opleve de steder vi besøger

Kunst

Kunst er et andet stort og vigtigt fag på skolen. Vi har maling, skulptur, arkitektur billedkunst og grafik, på det sidste også fotogravure, en særlig teknik hvor man kombinerer foto med tryk. Det er timer, hvor du får mulighed for at fordybe dig i dit arbejde.

Kunsthåndværk

I skolens værksteder har du fag som smedning i materialerne kobber og sølv. Du har støbning i bronze, papirfremstilling, bogbinding, plakattegning, læderarbejde og skulptur. Fagene ligger sidst på dagen og i værkstederne er der ofte en god og afslappet stemning med plads til socialt samvær.

HF-fag

  • Som HF-fag får du
  • Dansk og historie på A-niveau
  • Engelsk på B-niveau
  • Tysk eller spansk på C-niveau
  • Samfundsfag på B-niveau
  • Matematik på B-niveau
  • Musik på B-niveau
  • Kemi, biologi, fysik og geografi på C-niveau
  • Religion på C-niveau

Årsopgave

​​I det sidste skoleår får du mulighed for at lave en årsopgave og fordybe dig i et emne, som du selv vælger, ligesom du selv vælger, hvilken måde du vil arbejde på; blot skal opgaven indeholde en kunstnerisk vinkel, en håndværksmæssig og en intellektuel bearbejdelse af emnet. Skolens værksteder stilles til rådighed for

arbejdet, ligesom der er vejledning i det omfang, du har brug for det. Selve arbejdet med årsopgaven foregår i fritiden.

Evaluering

Vi har ingen eksamen på Vidar Skolen, men dine præstationer, din viden og dine kompetencer bliver vurderet på baggrund af dit engagement i timerne, dine opgaver og de skriftlige prøver som anvendes i især hovedfag. 

To gange om året laves en formativ evaluering af dit skolearbejde, hvor vi vurderer dine præstationer, og hvor du også selv bliver bedt om at vurdere dit eget arbejde.

Sammen lægger vi herefter en plan for dine fremadrettede indsatsområder.

Afgangsvidnesbyrd

Efter 2.HF får du et afgangsvidnesbyrd med dig fra Vidar Skolen, som viser, hvilket pensum du har haft, og som beskriver dine kompetencer, i forhold til de kompetencemål skolen har for de enkelte fag. Se mere under studieplaner.

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »