Studierejser​

Studierejserne har en progression med fokus på den enkeltes individuelle møde med og forholden sig til omverdenen. Kronen på forløbet er en tre ugers kunstrejse til Italien.

Studierejsen i 1.HF er en samfundsfaglig ekskursion til en storby i Europa. Pris ca. 7.500 kr.

Efter rejsen har klassen en intensiv uge til at udarbejde en opgave på baggrund af den empiri som eleverne har foretaget på deres rejse.

Studierejsen i 2.HF varer 17 dage. Rejsen går til Ravenna, Firenze, Assisi, Rom, Venedig og Basel. I fokus er kompositionens og perspektivets forvandling fra de byzantinske og tidlige kristne mosaikker til Giottos fresker og videre til renæssancen i Italien, sammenholdt med de nordeuropæiske kunstneres eftertryk på lys og mørke.

​Impressionismen og det 20. århundredes forskellige stilretninger (ismerne) bliver grundigt gennemarbejdet, ligesom der arbejdes med nutidskunst.

Eleverne øver billediagttagelse og metodisk billedbeskrivelse, og de arbejder med betragtningsopgaver og billedbeskrivelser, ligesom de tegner udvalgte skulpturer, bygninger og malerier. Som afslutning på kunstrejsen holder hver elev et oplæg for klassen om et moderne kunstværk efter eget valg. Pris ca. 14.000 kr.

Hvert forår rejser hele gymnasieskolen på en turné med kor og orkester som holder en række koncerter i ind- og udland. Formålet med turnéen er samarbejde, musikudførelse og ikke mindst kulturmøder.​ Turnéen koster ca. 1.700 kr.

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »