Evaluering af skolens samlede indsats 2016-2017

Skolen har evalueret den samlede undervisning fra Børnehaveklasse til 9. klasse i april 2017. Klasselærerne i de enkelte klasser har på baggrund af klassens undervisningsplan for skoleåret, samt med udgangspunkt i skolens samlede evalueringssystem- og indsats, vurderet klassens resultater.

De enkelte klasser har levet op til undervisningsplanerne og overordnet set ligger klasserne på niveau med sammenlignelige klasser, hvor der er foretaget test.

På baggrund af evalueringer udarbejdes en plan for støtteundervisning i grupper eller individuelt, for de elever der har særlige behov.

Der foretages en evaluering én gang årligt. Dette sker om foråret.

Nedenfor gennemgås særlige opmærksomhedspunkter.

IT og medier

Integrering af IT og medier i undervisningen har hovedsageligt været placeret i slutningen af skoleåret. Det har vist sig, at det er mere hensigtsmæssigt at sprede undervisningen ud over hele skoleåret. Enkelte klasser har dog løbende i skoleåret arbejdet med sociale medier og sprogbrug samt med word og billedbehandling.

Der er behov for en øget indsats på IT- og medieområdet. I løbet af foråret 2017 vil de ansvarlige lærere modtage målrettet undervisning, og der vil være fokus på området i undervisningsplanerne for skoleåret 2017/2018.

Samfundsfag

Samfundsfag i 8. og 9. klasse har været meget relevant og velfungerende. Der vil være fokus på at udvikle faget yderligere.

Faglig læring

Skolen har som et af målene at forbedre rammerne for den faglige læring. Lærerne har arbejdet med dette i fagopdelte grupper, hvor der er drøftet metoder og progression i fagene fra 1. -12. klasse.
Metoden har været nyttig, og der vil blive arbejdet videre med denne metode i det kommende skoleår.

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21

EAN nr. 579 000 2753 213

​Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag

Kl. 08.00 – 09.00

Lukket fredag

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 08.00 – 12.00

Lukket fredag

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »