Skolens samlede evalueringsmetode

I såvel over- som underskole har der gennem hele skoleåret været fokus på den formative evaluering i skolen.
Grundskolen har afprøvet denne evalueringsform ved forældresamtaler i 2., 4.​og 6. klasse. Samtalerne har taget udgangspunkt i en summativ evaluering præsenteret af læreren. Derefter har der i samtalerne været fokus på hvorledes eleven fremadrettet kan arbejde med målene for undervisningen, og hvorledes​forældre og skole skal støtte eleven deri.

Overskolen har udarbejdet og afprøvet en struktur for den formative evaluering der tager hensyn til arbejdsformerne, således at hovedfagsforløbene evalueres på én måde, de ugentlige fagtimer på en anden, mens håndværk evalueres på en tredje:
Hovedfagene er periodeundervisning, således at der undervises i et fag fx litteratur i 3 – 4 uger, hver morgen i 2 timer , derefter fx fysik i 3 –4 uger osv. Efter hver periode evalueres undervisningen summativt ved skriftlige prøver, opgaver oa. På baggrund heraf holdes en formativ evalueringssamtale med eleven ved begyndelsen af næste hovedfagsperiode i det pågældende fag.

Til den formative evaluering af fagtimerne holdes der elevsamtaler 2 gange årligt Aftalerne arkiveres til opfølgende samtaler. Håndværksfagene evalueres formativt løbende i selve undervisningen.
Den nye struktur med summativ/formativ evaluering i såvel grund- som overskole er faldet positivt ud og er derfor implementeret i årsplanen for skoleåret 2016/2017 og vil fremadrettet være Vidar Skolens evalueringsmetode.

Evalueringen af det øgede fokus på fagenes udvikling på langs i skoleforløbet​især hvad gælder dansk og matematik har resulteret i at timetallet i disse to fag er øget med en time ugentligt i 9. - 12. klasse i skoleåret 2016/2017. Samarbejdet på langs i skolen om at forbedre rammerne for den faglige læring er påbegyndt, men ikke gjort færdigt; det er derfor stadig et fokusområde i 2016/2017. Det samme gælder IT- og medieområdet hvor vi har fokus på lærernes efteruddannelse.

Skoleinfo​

Tlf.: 3965 7118

kontor@vidarskolen.dk

CVR: 10924510

Bankkonto i Merkur Bank

Reg: 8401 konto 0001008459

IBAN nr.: DK3884 010001008459

Swift MEKUDK21


​Kontorets åbningstider:

Mandag – tirsdag og torsdag-fredag

Kl. 07.45 – 09.00

Kl. 14.00 – 15.00​

onsdag LUKKET

Vedr. optagelse og indmeldelse 3965 7118

Telefon dagligt ml. kl. 07.45 – 12.00

Kontakt os

Administrator: by@vidarskolen.dk

Legestue 1. - 2. kl : 2630 9885

Legestue 3. - 4. kl 2630 9886

Børnehaven Regnbuen: 2630 9881

Børnehaveklassen: 2630 9882
​Vuggestuen Solspiren: 2630 9880

Find os

Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte

Find os på kort her »